Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva  

Vitajte na našej stránke

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Vysoké Tatry je zaradené do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠ SR zo dňa 11.2.2009 (viď. tu:).
Od 1.septembra 2009 zabezpečuje a poskytuje:

 • komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť,
 • psychologickú,
 • diagnostickú,
 • poradenskú,
 • rehabilitačnú,
 • preventívnu,
 • metodickú,
 • výchovno-vzdelávaciu,
 • inú odbornú činnosť,
 • intervencie deťom so zdravotným postihnutím,
 • intervencie deťom s vývinovými poruchami.

Naše služby sú bezplatné, rýchle, efektívne a na vysokej profesiálnej úrovni.

Poskytujeme ich hlavne pre klientov oblasti Vysokých Tatier, Popradu a okolia.
Od januára 2012 ponúkame naše služby aj v Trnave a okolí.

Takmer všetko, čo budete potrebovať, nájdete na našich stránkach.

Prihlasovací formulár - žiadosť na vyšetrenie online - kliknite na text

Žiadosť o pridelenie asistenta pre dieťa so švvp online - kliknite na text


Vzdelávania pre pedagógov

Rozvoj grafomotorických, čitateľských a kognitívnych procesov u detí - akreditované vzdelávanie - 8 kreditov

Termíny na rok 2019:

Pozor zmena termínu vzdelávania!
23.-25.10.2019 Poprad

Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia po kliknutí na nasledujúce odkazy:

informácie k vzdelávaniu
prihlasovací formulár

 

Vzdelávania pre psychológov

Pre jednoodborových psychológov sme donedávna organizovali školenia zamerané na efektívne využívaie batérie testov Woodcock- Johnsom IE.
Pre tento rok nemáme pre Vás dobré správy. Školenie tento rok nebude pre nových administrátorov testu, je možné uskutočniť len školenie pre administrátorov, ktorí majú test v používaní a potrebujú si obnoviť zručnosti spojené s administráciou testu.
Samotný test bol súčasťou projektu americkej nadácie, ktorá ho distribuovala účastníkom školenia a dnes zatiaľ nie je možné sa k nemu dostať. Nemáme žiadne skladové zásoby testu.
Problém jes licenciou na vydávanie testu a teda aj so subjetkom, ktorý bude test predávať, resp. distribuovať a kým to nebude vybavené, ďalej sa nepohneme, nedarí sa nám dohodnúť podmienky s vydavateľom testu v USA.

Ak by sa čokoľvek zmenilo, určite Vás budeme informovať.

V prípade, že máte záujem o nové preškolenie, resp. o školenie v budúcnosti, vyplňte dotazník pod nasledujúcim odkazom a ak sa niečo zmení, ozveme sa Vám: registračný formulár - online

Tu nájdu prípadní záujemcovia bližšie informácie k testu po kliknutí na nasledujúci odkaz:

Informácie pre užívateľov batérie testov Woodcock-Johnson IE

 

ZAUJÍMAVÉ WEB STRÁNKY :

Webová stránka o zásadách a technike správneho písania
www.ako-spravne-pisat.sk

Scounter 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: