Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Ochrana osobných údajov:

 

Na základe zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Vás informujeme v nasledujúcich odkazoch na zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona pre naše centrá:

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry:
kliknite na odkaz tu

Súkromné centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry:
kliknite na odkaz tu

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Sladovnícka 22, Trnava:
kliknite na odkaz tu

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sladovnícka 22, Trnava:
kliknite na odkaz tu


 

obchod

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: