Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Kontakt:

Sídlo SCŠPP Vysoké Tatry a elokované pracovisko Poprad:

riaditeľ SCŠPP Vysoké Tatry
Mgr. Marcel Kubinský - špeciálny pedagóg
tel.: 0903 646 099
e-mail: kubinsky@poradna-tatry.sk

zástupca riaditeľa SCŠPP Vysoké Tatry
PhDr. Alena Janiglošová - psychológ
tel.: 0911 117 781
e-mail: janiglosova@poradna-tatry.sk

Psychológ:
Mgr. Ivana Franková
Mgr. Katarína Kovalčíková
Mgr. Petra Paterová
Mgr. Diana Dúcka
Mgr. Ivana Václavíková, PhD.

Špeciálny pedagóg:
hľadá sa

Administratívny zamestnanec:
Mgr. Jana Kubinská
Mgr. Veronika Hriceňáková

Adresa:

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva
Dolný Smokovec 21,
059 81 Vysoké Tatry
Centrum sídli v budove Základnej školy s materskou školou v Dolnom Smokovci.


Zobraziť Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Vysoké Tatry na väčšej mape


Elokované pracovisko v Poprade:

Námestie sv. Egídia 36
058 01 Poprad
Pracovisko je na námestí v zadnej budove oproti predajni Baťa


Zobraziť Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, pracovisko Poprad na väčšej mape


Elokované pracovosko Trnava:

Psychológ:
Mgr. Ivana Václavíková PhD.
tel.: 0911 117 782
e-mail: ivana.vaclavikova@poradna-tatry.sk

Mgr. Diana Dúcka t.č. na MD
tel.: 0911 117 782
e-mail: diana.ducka@poradna-tatry.sk

PhDr. Zuzana Polťáková, PhD.

Špeciálny pedagóg:
hľadá sa


Elokované pracovisko v Trnave:

Sladovnícka ul. č. 22
917 01 Trnava
Pracovisko je v budove Kriváň (červeno-oranžová budova), pred čerpacou stanicou Shell po ľavej strane od marketu Billa.
Nachádzame sa na 1. poschodí. Pri vchodových dverách je potrebné zvoniť.
Pred návštevou je nevyhnutné objednať sa na telefónnom čísle: 0904 629 815.
Vyhnete sa situácii, že nezastihnete našich zamestnancov. Často pracujú v teréne.

 
Zobraziť Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Vysoké Tatry, vysunuté pracovisko Trnava na väčšej mape

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: