Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Výchova detí a mládeže

Cieľom výchovy je viesť dieťa a mladého človeka k samostatnosti, citlivosti a vnímavosti k druhým, k rozvoju všetkých danností, a ľudských kvalít vo vzťahu k sebe /rozvíjať kladné sebaprijatie/ aj k iným ľuďom.

Čo môžete urobiť predovšetkým:
 • vytvoriť milujúce a povzbudzujúce prostredie
 • dieťa potrebuje mať okolo seba svojich blízkych – deti najviac potrebujú „ svojich „ ľudí. Profesor Hassenstein biologické správanie všetkých mláďat delí na tri kategórie a to:
  • Hniezdoši – z vajíčok sa vyliahnú a v hniezde tichúčko čakajú, kým prídu rodičia.
  • Behavci, ktorí hneď po príchode na svet behajú.
  • Nošenci a k nim patríme aj my – ľudia. Sme odkázaní na nosenie, sme úplne bezmocní a bez pomoci iných by sme neprežili. Už od začiatku potrebujeme vzťah a svojich blízkych.
 • kontrolujte zdravý vývin detí – všímajte si všetky prejavy a akékoľvek odlišnosti vo vývine konzultujtea kontrolujte, nečakajte, že sa sami odstránia, či zmiznú.
 • vytvorte si správny obraz o dieťati Aj jeho správny obraz o sebe/ Ty si malý génius.../.
 • kladne prijmite dieťa bez podmienok / Nie budem ťa mať rád keď.../
 • majte záujem o dieťa/ Robte veci sním, pred ním/
 • prejavte sympatiu a úctu
 • udržiavajte dôstojný vzájomný vzťah
 • podporujte slobodu a nezávislosť s jasne stanovenými hranicami

Výchovou podporujte následovné:

Schopnosti podporujúce správanie
 • určujte primerané ciele nie neurčité, nie preceňujúce /sú frustrujúce, nútia deti stále byť so sebou nespokojní a preskakovať určené ciele. Nie musíš, ale môžeš./
 • nevhodná je aj prehnaná zhovievavosť, či prílišná ochrana /ty nemusíš.../
 • nezdôrazňovať nedostatky
 • nerozmaznávať – nemusí mať všetko
Schopnosti podporujúce učenie
 • vždy sa pridajte – dieťa sa učí príkladom. Robte veci s ním a pred ním, nielen príkazy choď, uprac...
 • opakujte určité usmernenia, čím je dieťa menšie viac – hygiena, behanie, skákanie do reči, jedenie...
 • dávajte pozitívne príklady: uč sa aby si bol...nie uč sa lebo z teba nič nebude
 • dávajte ponaučenia s príkladom - večer nekričíme, dvere zatvárane ticho...
 • neprerušujte dieťa ak je veľmi zaujaté úlohou, predchádzate tak problémom s koncentráciou pozornosti
 • venujte mu pozornosť – vedieme ho k rešpektovaniu /Ak rozprávajú dospelí, deti sú ticho. Teraz ťa počúvam, hovor ty.../
 • rozmyslite si ak niečo zakazujete. Nezakazujte stále, nebude vedieť, kedy to myslíte vážne
 • zakazujte: Ak robí niečo, čím si môže uškodiť – behať po ulici, piť alkohol, škriabať sa po lešení ... Ak jeho činy môžu uškodiť druhému – biť niekoho Ak čin zapríčinil škodu
 • udržujte disciplínu jednoducho a dôsledne, dieťa potom vie, čo mienite a vie čo hovoríte a že po slove očakávate čin/ nie raz áno a raz nie/
Výchova k ochote pomôcť
 • vytvorte láskavú rodinnú atmosféru, bude ochotné viac pomáhať druhým
 • určte pravidlá a vysvetlite ich /Ak budeš Janka biť, bude ho to bolieť a nesmieš nikoho udrieť/
 • dávajte užitočné úlohy, umožnite deťom robiť užitočnú prácu, drobný poriadok, varenie, staranie sa o zvieratká... podporuje to ochotu pomáhať
Využitie disciplíny
 • zlé správanie je dobré korigovať hneď
 • pravidelný režim sa stane zvykom, netreba odstraňovať rôzne ťažkosti /boj s učením, spaním, hygienou.../
Úspešná komunikácia s dieťaťom
 • pozorne počúvajte
 • odstráňte prekážky rozhovoru: príkazy, vyhrážania, radenia, zastrašovania, nepremyslenia si rečí, sarkazmy, útočenia
 • odpovedajte prívetivo
 • riešte veci, neodsudzujte dieťa, ak má iný názor
 • oddeľte problém od osoby dieťaťa, ak sa veci nedaria, neodsudzujte osobnosť dieťaťa/ Si zlý, neschopný, nič z teba nebude ak nevieš matematiku.../ Pomenujte problém a riešte ho.
Rozoznávame 5 úrovní, ktoré nás privedú od povrchných reakcií až po dôverný rozhovor:
 1. Frázy: Ako sa máš?
 2. Fakty: Čo si dnes dostal?
 3. Názory: Čo si o tom myslíš?
 4. Pocity: Ako sa cítiš, keď dostaneš...?
 5. Dôverný rozhovor: Čo máš na srdci? /Vycítime z neverbálneho prejavu dieťaťa, že sa niečo deje/.

Spracovala: PhDr. Alena Janiglošová

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: