Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Informácie pre užívateľov batérie testov
Woodcock-Johnson IE

 

Akreditované inovačné vzdelávanie pre administrátorov testu Woodcock - Johnson International Editions
Vzdelávanie akreditované MŠ SR, rozsah 75 hodín, 18 kreditov.
Formy vzdelávania: inovačné vzdelávanie.
Začiatok vzdelávania: leto 2016
Informácie k vzdelávaniu si stiahnite tu:
Môžete sa registrovať na nasledujúce vzdelávanie s predbežným začiatkom v lete 2016 registračný formulár - online
Prihlášku na vzdelávanie dostane prihlásený záujemca na osobnú e-mailovú adresu po registrácii

Kazuistický seminár pre pokročilých užívateľov Woodcock - Johnson International Editions
Metodické školenie pre psychológov. Poprad leto 2016
Informácie k školeniu stiahnuť tu:
Registrácia len pre pokročilých užívateľov testu nasledujúce vzdelávanie s predbežným začiatkom v lete 2016 registračný formulár - online

Akreditované inovačné vzdelávanie pre administrátorov testu Woodcock - Johnson International Editions
Overovanie kompetencií pre užívateľov batétie testu WJ IE
Pre psychológov. Miesto konania:Poprad, termín bude oznámený prihláseným záujemcom.
Prihlášky sa zbierajú priebežne celý rok.
Informácie k školeniu stiahnuť tu:
Registrácia len pre pokročilých užívateľov testu - overovanie kompetencií registračný formulár - online


 

obchod

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Adresa: Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry Tel.: +421 903 646 099 E-mail: