Súkromné centrá poradenstva a prevencie Vysoké Tatry, Poprad a Trnava

Vitajte na našej stránke, ktorej súčasťou sú informácie o činnosti centier špeciálno-pedagogického a psychologického poradenstva, ktoré sú určené pre deti, ich rodičov a pedagógov.

Zabezpečujeme a poskytujeme:

 • komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť, 
 • psychologickú,
 • diagnostickú,
 • poradenskú,
 • rehabilitačnú,
 • preventívnu,
 • metodickú,
 • výchovno-vzdelávaciu,
 • inú odbornú činnosť,
 • intervencie deťom so zdravotným postihnutím,
 • intervencie deťom s vývinovými poruchami.

Naše služby sú rýchle, efektívne a na vysokej profesionálnej úrovni. Nadštandardné výkony sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka, ktorý je zverejnený v priestoroch poradenských zariadení.

Poskytujeme ich pre klientov oblasti Vysokých Tatier, Popradu a okolia, ale aj v okolí Trnavy.

Všetky naše centrá sú oficiálne zaradené do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠVVaŠ SR.